امتیاز دیجی ارنج

5

نقاط قوت
 • گرافیک
 • پشتیبانی خوب
 • القای حس رقابت شدید
نقاط ضعف
 • کمبود شدید بازیکنان
 • پیچیده بودن بیش از اندازه مکانیک‌ها
 • نبود ربات‌ها برای راه‌اندازی یک نبرد با حداقل تعداد گیمرها
 • نبود بخش آموزشی جامع

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز