امتیاز دیجی ارنج

7

نقاط قوت
 • اتمسفرسازی عالی جهان بازی
 • ایده‌های خلاقانه
 • موسیقی
نقاط ضعف
 • محدودیت‌های پر تعداد
 • مبارزه‌ها
 • داستان
 • روایت و شخصیت‌ها

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز