امتیاز دیجی ارنج

6.5

نقاط قوت
 • بخش شخصی‌سازی قابل توجه
 • وجود خودروهای ایرانی
 • حالت‌های مختلف
 • زاویه‌های دید مختلف
نقاط ضعف
 • عدم وجود چالش‌های متنوع
 • تکراری شدن روند بازی
 • شباهت بیش از اندازه به نمونه‌ی خارجی
 • ایرادات فنی و کیفیت نه‌چندان مطلوب بافت‌ها
 • وابستگی برخی از آیتم‌ها به خرید درون برنامه‌ای
 • صداگذاری ضعیف

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز