امتیاز دیجی ارنج

4

نقاط قوت
 • کلاس‌های جدید
 • درجه سختی جدید
نقاط ضعف
 • سختی غیر منطقی
 • محتوای تکراری
 • پیمودن مراحل از پیش طی شده
 • عدم فروش بسته‌ی الحاقی به صورت جداگانه

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز