در کنار اعلام تاریخ انتشار نهایی و حداقل سیستم مورد نیازی بازی GhostWire: Tokyo، تریلری کامل و جامع از گیم‌پلی این بازی نیز منتشر شد.

تریلر رسمی گیم‌پلی بازی GhostWire: Tokyo‌ - GhostWire: Tokyo‌

از طریق این لینک می‌توانید حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی GhostWire: Tokyo‌ را مشاهده کنید.

ثبت دیدگاه

ثبت دیدگاه