امتیاز دیجی ارنج

7.5

نقاط قوت
 • شخصیت‌پردازی مناسب
 • ماموریت‌های فرعی متنوع
 • تنوع در اسلحه‌ها و جادوها
 • درخت مهارت بسیار گسترده
 • گرافیک هنری و بصری بسیار جذاب
 • تنوع بالای محیط‌ها در جهان بازی
نقاط ضعف
 • روایت داستانی نه چندان دلچسب
 • ماموریت‌های اصلی گاهاً تکراری می‌شوند
 • مبارزات خسته کننده
 • انیمیشن‌های خشک و مشکلات فنی

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز