امتیاز دیجی ارنج

9

نقاط قوت
  • مجموعه‌ی گسترده‌ای از کتاب‌های صوتی و متنی
  • قانونی بودن و رعایت حقوق مولف
  • کمک به احیای فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی
نقاط ضعف
  • برخی ایرادات فنی
  • طراحی ظاهری اپلیکیشن جای پیشرفت دارد

نقد و بررسی من

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

ثبت امتیاز