امتیاز دیجی ارنج

7

نقاط قوت
 • نقش آفرینی الا بالینسکا در نقش فری
 • سیستم‌های گیم‌پلی جذاب
 • مکانیک‌های جذاب جادو و طلسم‌ها
 • درخت مهارت گسترده
 • استفاده‌ی عالی از Particle Effectها در بخش بصری
 • سیستم جذاب پارکور
 • نقاط دیدنی و مناظر بسیار جذاب جهان بازی
نقاط ضعف
 • داستان بی‌روح و خسته کننده، بدون پیچیدگی خاص و تکراری
 • جهان بازی خالی و تهی به نظر می‌رسد

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز