امتیاز دیجی ارنج

8

نقاط قوت
 • امکانات قابل قبول در زمینه‌ی پیام‌رسان
 • امکانات ویژه در قالب بخش آیلند
 • ویژگی‌هایی از جمله فضای ابری
نقاط ضعف
 • شباهت به نمونه‌های خارجی و عدم وجود تفاوت‌های چشمگیر
 • برخی از ایرادات فنی
 • عدم ارائه‌ی ویژگی‌های مدرنی که توسط نمونه‌های خارجی پشتیبانی می‌شوند

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز