امتیاز دیجی ارنج

8

نقاط قوت
  • جامع و کاربردی در زمینه‌ی فعالیت خود
  • کارشناسی فنی، تخمین قیمت خودرو و مزایای مختلف
نقاط ضعف
  • عدم وجود خودروهای پرتقاضا و پرفروش ایرانی

امتیاز کاربران

1
0
0
0
0
1

نقد و بررسی من

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

ثبت امتیاز