امتیاز دیجی ارنج

8.5

نقاط قوت
 • مشخص نمودن محدوده‌ی طرح ترافیک یا زوج و فرد
 • شخصی‌سازی نقشه‌های متن‌باز OSM
 • گزارش حضور پلیس، سرعت، تصادف‌ها و دوربین کنترل سرعت
نقاط ضعف
 • نقص در انتخاب مسیرهای میانبر
 • ایراداتی در راهنمای صوتی
 • مکث‌های نسبتاً طولانی در به‌روزرسانی

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز