بازی مستقل !Shing توسط استودیوی مس کریِشِن توسعه یافته و در سال 2020 توسط این استودیوی لهستانی منتشر شد.