شرکت مایکروسافت در نظر دارد تا قابلیت پشتیبانی از ماوس و کیبرد را به سرویس ابری خود یعنی Xbox Cloud Gaming بیفزاید.

سرویس Xbox Cloud Gaming از ماوس و کیبرد پشتیبانی خواهد کرد - Xbox Cloud Gaming
سرویس Xbox Cloud Gaming از ماوس و کیبرد پشتیبانی خواهد کرد - Xbox Cloud Gaming

همانطور که مطلع هستید، سرویس Xbox Cloud Gaming هم اکنون از کنترلرهای مختلف و کنترلرهای درنظر گرفته شده در دستگاه‌هایی با صفحه‌های لمسی از جمله تبلت و تلفن‌های هوشمند پشتیبانی می‌کند. همچنین، با بیشتر شدن کاربران این سرویس ابری بدون تردید درخواست‌ها برای پشتیبانی از ماوس و کیبرد می‌توانست در اولویت شرکت مایکروسافت قرار بگیرد.

خوشبختانه، ردموندی‌ها پیش از آن که مجبور به انجام درخواست کاربران سرویس Xbox Cloud Gaming شوند، خبر از افزوده شدن پشتیبانی از ماوس و کیبرد در آینده به این سرویس دادند. بر این اساس، عناوینی نظیر Microsoft Flight Simulator حتی بدون اتصال اجباری کنترلر و به وسیله‌ی ماوس و کیبرد قابل تجربه خواهند بود.

ثبت دیدگاه

ثبت دیدگاه