امتیاز دیجی ارنج

9

نقاط قوت
  • محتوای جامع، کامل و حتی اختصاصی
  • مزایا و ویژگی‌های پرتعدادی نظیر کنترل والدین دیجیتون، ترافیک مصرفی و...
نقاط ضعف
  • از دسترس خارج شدن محتواهای رایگان

نقد و بررسی من

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

ثبت امتیاز