مجلس شورای اسلامی ساعاتی پیش بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی به این طرح رای مثبت داد.

طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس رای مثبت گرفت - مجلس شورای اسلامی
طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس رای مثبت گرفت - مجلس شورای اسلامی

به نقل از خبرگزاری ایسنا، بنا به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً تعداد 121 رای مثبت را دریافت کرد.

همچنین، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح بدون ارجاع به صحن علنی مجلس راهی شورای نگهبان خواهد شد و در صورت تایید این شورا، به صورت آزمایشی وارد فاز اجرایی می‌شود. 

 

ثبت دیدگاه

ثبت دیدگاه